Privacyverklaring

Brenda Roos Fotografie, gevestigd aan Horst 2045, 8225LX Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.brendaroos.nl
Horst 2045
8225LX Lelystad
0628558673

Brenda Roos is de Functionaris Gegevensbescherming van Brenda Roos Fotografie Zij is te bereiken via info@brendaroos.nl

Doel
Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacy beleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand. Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor verder contact. U ontvangt geen nieuwsbrief of andere vorm van reclame zonder daar toestemming te voor hebben gegeven.
Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die jezelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard. Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als back-up waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen.

A. Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie in een Excel bestand. Dit bestand bewaar ik minstens 7 jaar voor de belastingdienst.
B. Mijn website is gebouwd met WordPress. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
C. Voor E-mail en agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
D. Voor e-mail en website hosting maak ik gebruik van TransIP. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
E. De backup van foto’s gebeurd op een externe harde schijf. Deze wordt bewaard achter een afgesloten deur.
F. Het versturen van foto’s gaat via Wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brenda Roos Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Brenda Roos Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brendaroos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brenda Roos Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Brenda Roos Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Brenda Roos Fotografie volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Brenda Roos Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Brenda Roos Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brenda Roos Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Brenda Roos Fotografie bewaart je persoonsgegevens (mits door jou verstrekt) niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia | Bewaartermijn | Reden
– Voor- en achternaam | 7 jaar | Belastingdienst
– Geslacht |1 jaar | Voor communicatie met jou
– Geboortedatum | 1 jaar | Voor communicatie met jou
– Adresgegevens | 7 jaar | Belastingdienst
– Telefoonnummer | 7 jaar | Belastingdienst
– E-mailadres | 7 jaar | Belastingdienst
– IP-adres | 5 jaar | Om bezoek aan mijn website te begrijpen en mijn website te kunnen verbeteren
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch | max 1 jaar |
– Locatiegegevens | 7 jaar | Belastingdienst
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website | 5 jaar | Om bezoek aan mijn website te begrijpen en mijn website te kunnen verbeteren
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) | 5 jaar | Om bezoek aan mijn website te begrijpen en mijn website te kunnen verbeteren
– Internetbrowser en apparaat type | 5 jaar | Om bezoek aan mijn website te begrijpen
en mijn website te kunnen verbeteren
– Bankrekeningnummer | 7 jaar | Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Brenda Roos Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Brenda Roos Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Brenda Roos Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brenda Roos Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brendaroos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Brenda Roos Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Brenda Roos Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brendaroos.nl